SALON SAUVIGNON


Muzejski trg 1
2250 Ptuj, Slovenija
+ 386(0) 41-328-488
ars.poetoviensis@salonsauvignon.eu

STAŠA - Coordinator, Wine Taster

SLAVKO - Festival Director, Culturologist

VIKTORIJA - Operator, Economist

KLEMEN - Wine Expert

MAJA - Photographer

BERNARD - Web & Sound

ANJA - Designer

SANJA - Translator